A tribute to Panthrattan, Bhai Sahib Bhai Jasbir Singh Ji Khalsa, Khanne Waley