home pagePanthRattan.com
audio5play all
1.Gur Arjan Sach Sirjanhara Part 1 (2006-03-31)
Panthrattan Bhai Jasbir Singh Ji Khalsa - Jan Parupkari Aaye (Vyakhya Sahit) (Salana Sohana Samagam 2006-03)
43:02 · 128 Kbit/s · 39.4 MB · MP3
2.Gur Arjan Sach Sirjanhara Part 2 (2006-03-31)
Panthrattan Bhai Jasbir Singh Ji Khalsa - Jan Parupkari Aaye (Vyakhya Sahit) (Salana Sohana Samagam 2006-03)
41:36 · 128 Kbit/s · 38.09 MB · MP3
3.Gur Bin Kiyon Tariyai Sukh Hoye (1997-11-28 Morning)
Panthrattan Bhai Jasbir Singh Ji Khalsa - Baba Eh Lekha Likh Jaan (Vyakhya Sahit) (Singh Sabha Gurdwara Rajauri Garden Delhi Samagam 1997-11)
71:15 · 128 Kbit/s · 65.23 MB · MP3
4.Gurmukh Alpat Rahe Sansare (2000-11-17 Morning)
Panthrattan Bhai Jasbir Singh Ji Khalsa - Gurmukh Alpat Rahai Sansare (Vyakhya Sahit) (Rajauri Garden New Delhi 2000-11)
87:42 · 128 Kbit/s · 80.29 MB · MP3
5.Gurmukh panth nirol na raley
Panthrattan Bhai Jasbir Singh Ji Khalsa - Gurmukh panth nirol na raley
73:45 · 192 Kbit/s · 101.27 MB · MP3
6.Gurmukh Parupkari Virla Aaya 1
Panthrattan Bhai Jasbir Singh Ji Khalsa - Gurmukh Parupkari Virla Aaya (Hindi Viakheya Sahit)
18:30 · 128 Kbit/s · 16.94 MB · MP3
7.Gurmukh Parupkari Virla Aaya 2
Panthrattan Bhai Jasbir Singh Ji Khalsa - Gurmukh Parupkari Virla Aaya (Hindi Viakheya Sahit)
24:52 · 128 Kbit/s · 22.76 MB · MP3
8.Gurmukh Parupkari Virla Aaya 3
Panthrattan Bhai Jasbir Singh Ji Khalsa - Gurmukh Parupkari Virla Aaya (Hindi Viakheya Sahit)
27:25 · 128 Kbit/s · 25.1 MB · MP3
9.Gurmukh Parupkari Virla Aaya 4
Panthrattan Bhai Jasbir Singh Ji Khalsa - Gurmukh Parupkari Virla Aaya (Hindi Viakheya Sahit)
20:32 · 128 Kbit/s · 18.8 MB · MP3
10.Gurmukh Parupkari Virla Aaya 5
Panthrattan Bhai Jasbir Singh Ji Khalsa - Gurmukh Parupkari Virla Aaya (Hindi Viakheya Sahit)
25:02 · 128 Kbit/s · 22.93 MB · MP3
11.Gurmukh Parupkari Virla Aaya 6
Panthrattan Bhai Jasbir Singh Ji Khalsa - Gurmukh Parupkari Virla Aaya (Hindi Viakheya Sahit)
13:08 · 128 Kbit/s · 12.03 MB · MP3
12.Gursikh Le Gursikh Sadaya (Vyakhya Sahit)
Panthrattan Bhai Jasbir Singh Ji Khalsa - Jagat Guru Gur Nanak Deo (Delhi Samagam)
86:05 · 128 Kbit/s · 78.8 MB · MP3
13.Guru Khalsa Moo Kina
Panthrattan Bhai Jasbir Singh Ji Khalsa - Guru Khalsa Moo Kina
57:10 · 128 Kbit/s · 52.33 MB · MP3
14.Har Prabhu Mera Chojee Jio Part 1 (Night)
Panthrattan Bhai Jasbir Singh Ji Khalsa - Sukh Dukh Is Mann Ki Birtha (Vyakhya Sahit) (Simran Sadhana Dehli Samagam 2005-07-24)
44:17 · 128 Kbit/s · 40.54 MB · MP3
15.Har Prabhu Mera Chojee Jio Part 2 (Night)
Panthrattan Bhai Jasbir Singh Ji Khalsa - Sukh Dukh Is Mann Ki Birtha (Vyakhya Sahit) (Simran Sadhana Dehli Samagam 2005-07-24)
44:14 · 128 Kbit/s · 40.5 MB · MP3
16.Haun Khari Duheli Hoyee Baba (2000-11-16 Evening)
Panthrattan Bhai Jasbir Singh Ji Khalsa - Gurmukh Alpat Rahai Sansare (Vyakhya Sahit) (Rajauri Garden New Delhi 2000-11)
87:56 · 128 Kbit/s · 80.51 MB · MP3
17.Hum Har Dekhe Bhayee Nihaal
Bhai Jasbir Singh Khalsa (Khan - Hum Har Dekhe Bhayee Nihaal
105:32 · 128 Kbit/s · 96.62 MB · MP3
18.Jagat Guru Gur Nanak Deo (Vyakhya Sahit)
Panthrattan Bhai Jasbir Singh Ji Khalsa - Jagat Guru Gur Nanak Deo (Delhi Samagam)
86:14 · 128 Kbit/s · 78.95 MB · MP3
19.Jagat Mein Jhoothi Dekhi Preet
Bhai Jasbir Singh Ji Khalsa - Jagat Mein Jhoothi Dekhi Preet
121:00 · 128 Kbit/s · 110.77 MB · MP3
20.Jan Parupkari Aaye Part 1 (2006-03-29)
Panthrattan Bhai Jasbir Singh Ji Khalsa - Jan Parupkari Aaye (Vyakhya Sahit) (Salana Sohana Samagam 2006-03)
43:51 · 128 Kbit/s · 40.15 MB · MP3
21.Jan Parupkari Aaye Part 2 (2006-03-29)
Panthrattan Bhai Jasbir Singh Ji Khalsa - Jan Parupkari Aaye (Vyakhya Sahit) (Salana Sohana Samagam 2006-03)
44:06 · 128 Kbit/s · 40.38 MB · MP3
22.Jearrey Ola Naam Ka
Bhai Jasbir Singh Ji - Jearrey Ola Naam Ka
40:10 · 128 Kbit/s · 36.78 MB · MP3
23.Jeevana Har Jeevana
Bhai Jasbir Singh Ji Khalsa - Jeevana Har Jeevana
86:37 · 128 Kbit/s · 79.3 MB · MP3
24.jeloreh
61:25 · 128 Kbit/s · 56.23 MB · MP3
25.Jis dey chit
Bhai Jasbir Singh Ji Khalsa - Jis dey chit
88:57 · 128 Kbit/s · 81.44 MB · MP3
26.Jo Khoje So Payvea
Bhai Jasbir Singh Ji Khalsa - Jo Khoje So Payvea
52:28 · 128 Kbit/s · 48.04 MB · MP3
27.So Sach Mandir Jit Sach Dhiayei
Panthrattan Bhai Jasbir Singh Ji Khalsa - Bombay Samagam
55:39 · 128 Kbit/s · 50.95 MB · MP3
28.Jogia Jug Jogia
Jasbir Singh Khalsa ( Khanne Wale)
56:24 · 128 Kbit/s · 51.63 MB · MP3
29.Kaaj Hamarai Purai Satgur (1997-11-30 Morning)
Panthrattan Bhai Jasbir Singh Ji Khalsa - Baba Eh Lekha Likh Jaan (Vyakhya Sahit) (Singh Sabha Gurdwara Rajauri Garden Delhi Samagam 1997-11)
88:04 · 128 Kbit/s · 80.63 MB · MP3
30.Kaise hoi hai
Bhai Jasbir Singh Ji Khalsa - Kaise hoi hai
94:21 · 128 Kbit/s · 86.38 MB · MP3
31.Kaisey Hoi Hey Raja ram
Bhai Jasbir Singh Ji - Kaisey Hoi Hey Raja ram
78:23 · 64 Kbit/s · 35.88 MB · MP3
32.Kar Daya Leho Lar Laaye
Kar Daya Leho Lar Laaye
93:07 · 128 Kbit/s · 85.25 MB · MP3
33.Khalsa mero
Bhai Jasbir Singh Ji Khalsa - Khalsa mero
120:01 · 128 Kbit/s · 109.88 MB · MP3