home page PanthRattan.com

         Bhai Sahib Bhai Gopal Singh Ji           

audio22 play all
1. Aver rey allah nur upaya
Bhai Gopal Singh JI - Panthrattan.com
5:19 · 128 Kbit/s · 4.87 MB · MP3
2. Avo bhane gal melah
Bhai Gopal Singh JI - Panthrattan.com
20:43 · 128 Kbit/s · 18.97 MB · MP3
3. Bin har naam na
Bhai Gopal Singh JI - Panthrattan.com
14:05 · 128 Kbit/s · 12.9 MB · MP3
4. Bisar gayee sabh taat parayee
Bhai Gopal Singh JI - Panthrattan.com
6:45 · 128 Kbit/s · 6.18 MB · MP3
5. Buray kaam ko ooth khaloya
Bhai Gopal Singh JI - Panthrattan.com
29:54 · 128 Kbit/s · 27.37 MB · MP3
6. Chatr chehan ur brn jaat
Bhai Gopal Singh JI - Panthrattan.com
8:43 · 128 Kbit/s · 7.98 MB · MP3
7. Deh Shiva bar mohe eha
Bhai Gopal Singh JI - Panthrattan.com
12:52 · 128 Kbit/s · 11.79 MB · MP3
8. Dhan jeo keh ko jag meh
Bhai Gopal Singh JI - Panthrattan.com
6:48 · 128 Kbit/s · 6.22 MB · MP3
9. Dhan so vela jit darshan karna
Bhai Gopal Singh JI - Panthrattan.com
5:59 · 128 Kbit/s · 5.47 MB · MP3
10. Enhee ki kirpa key sajey hum hai
Bhai Gopal Singh JI - Panthrattan.com
15:56 · 128 Kbit/s · 14.58 MB · MP3
11. Har bin jeo jal bal jao
Bhai Gopal Singh JI - Panthrattan.com
21:37 · 128 Kbit/s · 19.79 MB · MP3
12. Har dekhan tey taaien
Bhai Gopal Singh JI - Panthrattan.com
21:34 · 128 Kbit/s · 19.75 MB · MP3
13. Har har naam meh har man
Bhai Gopal Singh JI - Panthrattan.com
15:16 · 128 Kbit/s · 13.98 MB · MP3
14. Hau tumri karo nit aas
Bhai Gopal Singh JI - Panthrattan.com
5:59 · 128 Kbit/s · 5.47 MB · MP3
15. Hau wari ghuma
Bhai Gopal Singh JI - Panthrattan.com
17:04 · 128 Kbit/s · 15.63 MB · MP3
16. Benti Chaupai
Bhai Gopal Singh Ji - Panthrattan.com
44:05 · 128 Kbit/s · 40.36 MB · MP3
17. Jaagna jagan nika har kirtan meh
Bhai Gopal Singh JI - Panthrattan.com
16:44 · 128 Kbit/s · 15.32 MB · MP3
18. Jap man satnaam sada satnam
Bhai Gopal Singh JI - Panthrattan.com
6:59 · 128 Kbit/s · 6.39 MB · MP3
19. Salok Bhagat Kabir Ji
Bhai Gopal Singh JI - Salok Bhagat Kabir JI
66:45 · 128 Kbit/s · 61.12 MB · MP3
20. Salok Sheikh Farid Ji
Bhai Gopal Singh Ji - Panthrattan.com
78:59 · 128 Kbit/s · 72.32 MB · MP3