home pagePanthRattan.com
audioplay all
1.Aaps ko jo janey
13.84 MB · MP3
2.Ab Man
62:51 · 128 Kbit/s · 57.54 MB · MP3
3.Ab Mohe Miliyo Hai
Bhai Jasbir Singh Ji Khalsa - Ab Mohe Miliyo Hai
124:29 · 128 Kbit/s · 113.97 MB · MP3
4.Anand Sahib
Bhai Jasbir Singh Khalsa - Anand Sahib
2:49 · 128 Kbit/s · 2.58 MB · MP3
5.Anand Khel
Bhai Jasbir Singh Ji Khalsa - Anand Khel
40:17 · 128 Kbit/s · 36.88 MB · MP3
6.Ayo sunan padan ko
Jasbir S Khanne Wale
10:22 · 128 Kbit/s · 9.48 MB · MP3
7.Baba Ek Lekha Likh Jaan (1997-11-29 Morning)
Bhai Jasbir Singh Khalsa (Khanne Wale) - Baba Eh Lekha Likh Jaan (Vyakhya Sahit) (Singh Sabha Gurdwara Rajauri Garden Delhi Samagam 1997-11)
85:49 · 128 Kbit/s · 78.56 MB · MP3
8.Baba Maya Bharam Bhulae
Baba Maya Bharam Bhulae
88:26 · 128 Kbit/s · 80.97 MB · MP3
9.Babaee Pirhi Challi
Panthrattan Bhai Jasbir Singh Ji Khalsa - Mera Baid Guru Govinda (Vyakhya Sahit)
84:20 · 128 Kbit/s · 77.22 MB · MP3
10.Baba Hao Kheri Doheli Hoyee
Bhai Jasbir Singh Khalsa - Baba Hao Kheri Doheli Hoyee
30:56 · 128 Kbit/s · 28.31 MB · MP3
11.Bhai Rey Sant
Bhai Jasbir Singh Khalsa - Bhai Rey Sant
30:58 · 128 Kbit/s · 28.34 MB · MP3
12.Bhai Re Mil Sajjan Har Gun Sa
Bhai Re Mil Sajjan Har Gun Sa
89:28 · 128 Kbit/s · 81.91 MB · MP3
13.Bhaj Mann Mere Eko Naam
Panthrattan Bhai Jasbir Singh Ji Khalsa - Bhaj Mann Mere Eko Naam
58:21 · 96 Kbit/s · 40.07 MB · MP3
14.Bilech Benod
Jasbir S Khanne Wale
63:57 · 128 Kbit/s · 58.55 MB · MP3
15.Bramh beechar
Jasbir S Khanne Wale
68:21 · 128 Kbit/s · 62.58 MB · MP3
16.Chamkaur Garhi De Maidaan Vichon 001
Panthrattan Bhai Jasbir Singh Ji Khalsa - Chamkaur Garhi De Maidaan Vichon
53:01 · 128 Kbit/s · 48.54 MB · MP3
17.Chamkaur Garhi De Maidaan Vichon 002
Panthrattan Bhai Jasbir Singh Ji Khalsa - Chamkaur Garhi De Maidaan Vichon
50:33 · 128 Kbit/s · 46.28 MB · MP3
18.Chare Jage Chohn Jugi (1997-11-29 Morning)
Panthrattan Bhai Jasbir Singh Ji Khalsa - Baba Eh Lekha Likh Jaan (Vyakhya Sahit) (Singh Sabha Gurdwara Rajauri Garden Delhi Samagam 1997-11)
81:26 · 128 Kbit/s · 74.55 MB · MP3
19.Chhaya Prabh Chhatrapat Kini
Panthrattan Bhai Jasbir Singh Ji Khalsa - Mera Baid Guru Govinda (Vyakhya Sahit)
83:04 · 128 Kbit/s · 76.05 MB · MP3
20.Chhaya Prabh Chhatrapat Kini
Panthrattan Bhai Jasbir Singh Ji Khalsa - Mera Baid Guru Govinda (Vyakhya Sahit)
90:17 · 128 Kbit/s · 82.66 MB · MP3
21.Daya Karho Vaso Man Aaye Part 1
Panthrattan Bhai Jasbir Singh Ji Khalsa - Daya Karoh Vasoh Mann Mere (2 April 2006)
59:45 · 128 Kbit/s · 54.7 MB · MP3
22.Daya Karho Vaso Man Aaye Part 2
Panthrattan Bhai Jasbir Singh Ji Khalsa - Daya Karoh Vasoh Mann Mere (2 April 2006)
43:53 · 128 Kbit/s · 40.18 MB · MP3
23.Ekai Ekai Ek Tuhi Part 1 (Morning)
Panthrattan Bhai Jasbir Singh Ji Khalsa - Sukh Dukh Is Mann Ki Birtha (Vyakhya Sahit) (Simran Sadhana Dehli Samagam 2005-07-24)
61:41 · 128 Kbit/s · 56.47 MB · MP3
24.Ekai Ekai Ek Tuhi Part 2 (Morning)
Panthrattan Bhai Jasbir Singh Ji Khalsa - Sukh Dukh Is Mann Ki Birtha (Vyakhya Sahit) (Simran Sadhana Dehli Samagam 2005-07-24)
41:05 · 128 Kbit/s · 37.61 MB · MP3
25.Gur Mileo Soyee
Bhai Jasbir Singh Khalsa - Gur Mileo Soyee
94:11 · 128 Kbit/s · 86.23 MB · MP3
26.Gur Prasad Gur Anand Paave
Jasbir Singh Khalsa ( Khanne Wale)
59:51 · 128 Kbit/s · 54.79 MB · MP3
27.Gurmukh Panth Neerol
Bhai Jasbir Singh Khalsa - Gurmukh Panth Neerol
27:43 · 128 Kbit/s · 25.37 MB · MP3
28.Guru Arjan
Bhai Jasbir Singh Khalsa - Guru Arjan
90:08 · 128 Kbit/s · 82.52 MB · MP3
29.Gusain Partap Tuharo Dittha
Jasbir Singh Khalsa ( Khanne Wale)
60:15 · 128 Kbit/s · 55.17 MB · MP3
30.Hao Khalse Ko
Bhai Jasbir Singh Khalsa - Hao Khalse Ko
108:55 · 128 Kbit/s · 99.72 MB · MP3
31.Hoan Wari Deo Wari
Hoan Wari Deo Wari
89:38 · 128 Kbit/s · 82.06 MB · MP3
32.Har Jan Kau Lhee Suhaave
Jasbir Singh Khalsa ( Khanne Wale)
88:16 · 128 Kbit/s · 80.81 MB · MP3
33.Har Simran Jan Gaye Nistare Tare
Jasbir Singh Khalsa ( Khanne Wale)
60:28 · 128 Kbit/s · 55.36 MB · MP3