Baba Iqbal Singh Ji being honoured at

Gurdwara Gurshabad Parkash Akaal Ashram Sahib,

 Sohana, Punjab on March 30th 2008